Ads Top

Analiza ZEW,BCI, WOKKP - październik 2012


W tym wpisie  zaprezentuję analizę wskaźników ZEW (wskaźnik prognoz niemieckich analityków, co do koniunktury niemieckiej), BCI (wskaźnik nastrojów przedsiębiorców) i WOKKP ( wskaźnik klimatu koniunktury w przemyśle).  Zacznijmy, więc do ZEW:


Business Confidence Indicator – BCI :

Pełen opis i analiza strategii:http://macroinwestor.blogspot.com/2011/12/inwestowanie-za-pomoca-bci-poprawki.html
Strategia w skrócie: kupno akcji, jeżeli wskaźnik BCI zaczyna rosnąć. Opóźnienie wskaźnika o 1 miesiąc.
Aktualna strategia: Nie kupuj akcji, inwestuj w bezpieczne aktywa.

WykresKomentarz:


Wskaźnik BCI już 7. miesiąc z rzędu jest poniżej swojej średniej 6- okresowej, co jest bardzo złym sygnałem. Na horyzoncie nie widać poprawy tej sytuacji, czyli jeszcze na pewno kilka miesięcy pozostaniemy w sytuacji pogorszania się koniunktury. Nie prędko nastroje przedsiębiorców się poprawią i dlatego jest zalecane inwestowanie pieniędzy w bezpieczne aktywa np. lokaty.


ZEW :

Pełen opis i analiza strategii:http://macroinwestor.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1
Strategia w skrócie: kupno akcji, jeżeli wartość wskaźnika ZEW jest większa od 0.
Aktualna strategia: Nie kupuj akcji. Inwestuje w bezpieczne aktywa

Wykres:
Komentarz:


Wskaźnik ZEW nadal utrzymuje się poniżej zera, co świadczy o pogorszeniu się koniunktury. Jednak liczba analityków prognozujących pogorszenie gospodarki zmalała i możliwe, że mamy za sobą dołek i czeka nas tylko polepszenie wartości wskaźnika. W porównaniu do września wskaźnik wzrósł z -18,2 do -11,5.Wskaźnik Ogólnego Klimatu Koniunktury w Przemyśly Przetwórczym – WOKK:

Pełen opis i analiza strategii: http://macroinwestor.blogspot.com/2012/01/polacy-nie-gesi-swoj-wskaznik.html
Strategia w skrócie: kupno akcji, jeżeli 12sto miesięczna średnia ruchoma WOKK zaczyna rosnąć.
Aktualna strategia: Nie kupuj akcji, inwestuj w bezpieczne aktywa.

WykresKomentarz:

W październiku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie – 11, co jest pogorszeniem w stosunku do września (-6). Średnia 12- okresowa przyjęła wartość -3,5% i dalej pozostaje w trendzie spadkowym, co jest bardzo negatywnym sygnałem. Według GUS w październiku poprawę koniunktury sygnalizuje tylko 12% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 23% (przed miesiącem odpowiednio 14% i 20%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Jak widać sytuacja się pogarsza, ale już chyba powoli zbliżamy się do kresu trendu spadkowego.  Portfel zamówień w przedsiębiorstwach jest ograniczany głównie przez spadek ilości zamówień krajowych niż zagranicznych.  Według wyników badań przeprowadzanych przez GUS przedsiębiorcy zgłaszają dalsze ograniczanie bieżącej produkcji. Prognozy firm w stosunku do przyszłej koniunktury są negatywne, gorsze od formułowanych we wrześniu. Stan zapasów wyrobów gotowych utrzymuje się na poziomie uznawanym za nadmierny. Nieco wolniej niż przed miesiącem rosną należności od kontrahentów, dodatkowo też utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Przewidywania w tym zakresie są bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Dyrektorzy planują redukcję zatrudnienia większe niż zapowiadano we wrześniu. W takiej sytuacji jest jak najbardziej zalecane inwestowanie w bezpieczne aktywa.

Podsumowanie:
Patrząc na wszystkie trzy wskaźniki sytuacja nie wygląda najlepiej. Każdy wskaźnik daje sygnały pogorszenia koniunktury, jednakże wskaźniki BCI i WOKKP są blisko swoich historycznych minimów, więc można się spodziewać odwrócenia trendu. Natomiast wskaźnik ZEW odwrócił swój trend na wzrostowy.
Strategia zalecana przeze mnie to trzymanie swoich pieniędzy w bezpiecznych aktywach, natomiast, jeżeli ktoś lubi ryzykować to może kupować spółki póki są tanie, licząc, że za kilka miesięcy z dużym prawdopodobieństwem powróci hossa.Źródła danych:
www.stat.oecd.org
http://www.zew.de/en/
http://www.stat.gov.pl/Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.