Ads Top

Analiza ZEW, BCI, WOKK - kwiecień 2012

Business Confidence Indicator – BCI :Pełen opis i analiza strategii:http://macroinwestor.blogspot.com/2011/12/inwestowanie-za-pomoca-bci-poprawki.html
Strategia w skrócie: kupno akcji, jeżeli wskaźnik BCI zaczyna rosnąć. Opóźnienie wskaźnika o 1 miesiąc.
Aktualna strategia: Nie kupuj akcji, inwestuj w bezpieczne aktywa.

Wykres
Komentarz:

Trend wskaźnika Business Confidence Indicator odwrócił się. Wskaźnik ten publikowany przez OECD mówi, że nastroje wśród polskich przedsiębiorców pogarszają się. Powrót do trendu spadkowego, odwraca powrót hossy na parkiety. Jeżeli wskaźnik dalej będzie spadać można się nawet spodziewać spadków na giełdach.


ZEW :Pełen opis i analiza strategii:http://macroinwestor.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1
Strategia w skrócie: kupno akcji, jeżeli wartość wskaźnika ZEW jest większa od 0.
Aktualna strategia: Kupuj/Trzymaj akcje.


Komentarz:

Trzeci miesiąc z rzędu wskaźnika ZEW rośnie. Aczkolwiek w tym miesiącu wzrost wyniósł tylko 1,1 jednostki, co jest bardzo słabym wynikiem, jeżeli porównamy go do wzrostu z poprzedniego miesiąca, który wyniósł aż 15 jednostek. Jednak pozostawanie wskaźnika ZEW w trendzie wzrostowym świadczy o tym, że koniunktura europejska się poprawia. Co za tym idzie według wskaźnika wzrosty na giełdach powinny dalej trwać


Wskaźnik Ogólnego Klimatu Koniunktury w Przemyśly Przetwórczym – WOKK:


Pełen opis i analiza strategii: http://macroinwestor.blogspot.com/2012/01/polacy-nie-gesi-swoj-wskaznik.html
Strategia w skrócie: kupno akcji, jeżeli 12sto miesięczna średnia ruchoma WOKK zaczyna rosnąć.
Aktualna strategia: Nie kupuj akcji, inwestuj w bezpieczne aktywa.

WykresKomentarz:
Kolejny miesiąc z rzędu wskaźnik koniunktury w przemyśle rośnie, jednak jeszcze ten wzrost nie wpłynął na zmianę trendu średniej 12-okresowej. Musimy jeszcze poczekać kolejny miesiąc albo i więcej na zmianę trendu na wzrostowy. W związku z tym zalecam by nie otwierać pozycji na giełdzie pod względem WOKK.

Źródła danych:
www.stat.oecd.org
http://www.zew.de/en/
http://www.stat.gov.pl/

Plik z danymi:
http://www.4shared.com/file/0SQPLmH0/2012KwiecienDane.html

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.