Ads Top

Inwestowanie za pomocą wskaźnika BCI na WIG20

W dzisiejszym wpisie przedstawię wskaźnik BCI (Business Confidence Indicator) w tłumaczeniu na Polski jest to wskaźnik optymizmu przedsiębiorców. Jest on dostępny na mojej ulubionej stronie www.stats.oecd.org : ) w zakładce Monthly Economic Indicators. Konstrukcja wskaźnika BCI opiera się na testach koniunkturalnych wśród przedsiębiorców. OECD zbiera i opracowuje dane publikowane w każdym z badanych krajów przez dany urząd statyczny itp. ( w Polsce jest to GUS www.stat.gov.pl). Test koniunkturalny w skrócie polega na tym, że GUS wysyła ankietę do przedsiębiorców, w której to oceniają oni aktualną i przyszłą sytuację swojej firmy (czy będzie dobra czy zła). Na podstawie wyników ankiet określa się jaki procent odpowiedzi jest pozytywny a jaki negatywny, i tak jeżeli procent odpowiedzi pozytywnych rośnie to w gospodarce jest coraz lepiej oraz vice versa. Zgodnie z moją myślą, aby inwestować na giełdzie, gdy gospodarka ma się dobrze, to inwestujemy, gdy wskaźnik BCI będzie dawał pozytywne sygnały na temat koniunktury.
W tym wpisie przedstawię dwa sposoby wykorzystania wskaźnika BCI dla Polski przy inwestowaniu na WIG20.

Pierwszy sposób opiera się na tym, że kupujemy akcje w miesiącu, w którym to wskaźnik wzrósł względem miesiąca poprzedniego, a pozbywam się akcji w miesiącu, kiedy wskaźnik spadł względem poprzedniego miesiąca.

Drugi sposób polega natomiast na wykorzystaniu średniej kroczącej o okresie 6, w celu minimalizacji wpływy wahań wskaźnika. I tak jeżeli BCI znajdzie się nad średnia to mamy sygnał kupna, a jeżeli poniżej to mamy sygnał wyjścia z rynku.

Przykład ostatniego sygnału
W zaznaczonym punkcie widać, że wskaźnik w maju 2011 r. znalazł się poniżej średniej MA(6), co za tym idzie według strategii powinniśmy sprzedać akcje. Jednak w rzeczywistości akcje sprzedałem w czerwcu, ponieważ wskaźnik jest publikowany z 1 miesięcznym opóźnieniem i przed 15. każdego miesiąca. Następnie w celu ochrony kapitału przeniosłem gotówkę na konto oszczędnościowe.

W mojej analizie przyjąłem następujące założenia:

- dane na temat wartości danego wskaźnika zawsze są dostępne przed 15. każdego miesiąca, czyli 15. każdego miesiąca podejmuję decyzje, czy inwestować w akcje, czy w bezpieczne aktywa
- wskaźnik BCI jest opóźniony o 1 miesiąc
- w analizie nie zostały uwzględnione dywidendy
- łączna prowizja wynikająca z zamknięcia i otwarcia transakcji wynosi 1%.Po przejrzeniu tabeli wyników od razu widać, że strategia pozwoliła nam wygrać z rynkiem. Średni zysk roczny WIG20 w badanym okresie wynosił 103%. Natomiast z zastosowania strategii z wykorzystaniem samego wskaźnika BCI dało nam w badanym okresie 119% zysku, jednak inwestowaliśmy w tym wypadku tylko przez 91 miesięcy. Co za tym idzie, gdybyśmy połączyli naszą strategię np. z inwestowaniem wolnej gotówki w obligacje w czasie, gdy jesteśmy poza rynkiem to nasz zysk urósłby do 150,57%. Jak widać w tabeli transakcji dzięki zastosowaniu wskaźnika BCI wyszliśmy z rynku w czerwcu 2011 r., czyli około 2 miesiące przed ostatnimi spadkami. Równie dobrze nasza strategia sprawdziła się w przypadku kryzysu finansowego w 2008 r., kiedy to według wskaźnika BCI dał nam sygnał o wyjściu z rynku 15 sierpnia 2007 r., czyli w czasie kiedy kryzys się rozpoczynał.

Inwestowanie na WIG20 za pomocą wskaźnika BCI, gdy wskaźnik rośnie.

Teraz zobaczymy jak wyniki kształtowały się w wariancie drugim, czyli inwestowanie w akcje gdy wskaźnik BCI rośnie a wychodzenie z rynku gdy wskaźnik BCI spada.
Jak widać w drugim przypadku również wygrywamy z rynkiem. W badanym okresie dzięki inwestowaniu przy pomocy wskaźnika BCI zarobiliśmy 202,89% w 91 miesięcy natomiast stosując metodę "kup i trzymaj" w badanym okresie w 167 miesięcy zarobiliśmy tylko 73,54%. Gdybyśmy dodatkowo w całym okresie inwestycji (167 miesięcy) inwestowali nasze aktywa w obligacje, gdy jesteśmy poza rynkiem to nasz zysk urósłby do 260 %, czyli ponad 3 krotnie więcej niż wzrósł WIG20 !!!

Podsumowując, wskaźnik BCI pozwala nam wygrać z rynkiem. Wystarczy stosować najprostszy sposób inwestowania przy pomocy wskaźnika BCI, czyli kupować akcje, gdy wskaźnik rośnie a wychodzić z rynku gdy wskaźnik spada. Taki sposób inwestowania dałby nam średnio 9,64% zysku rocznego oraz pozwoliłby uniknąć przebywaniu na rynku, gdy zbliża się kryzys. Oczywiście można poprawić wyniki poprzez lepszy dobór akcji lub znajdowanie lepszych lokat/kont oszczędnościowych, gdy jesteśmy poza rynkiem ;).


Załączniki:
- wskaźnik BCI można pobrać z http://stats.oecd.org/Index.aspx?queryname=299&querytype=view
- zmiany WIG 20 były pobierane z http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/wig20/
- plik z obliczeniami i danymi jest dostępny pod adresem http://www.4shared.com/file/QiJ4Yjfr/daneBCIPolskawrzesien2011.html?

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.